Joep de Bekker heeft pas in 1985 voor het vrije kunstenaarschap kunnen kiezen. Ervoor was hij op vele terreinen actief, het meest als illustrator en wetenschappelijk tekenaar. Het tekenen ging hem altijd makkelijk af. Al ver voordat hij op twaalfjarige leeftijd de schildersdoos van de buurman erfde wist hij dat in het tekenen zijn kracht lag. Op z'n zestiende wilde hij naar de kunstacademie, maar van een eenvoudige Tilburgse weversfamilie en opgroeiend in een weinig kunstbevorderend milieu behoorde dat niet direct tot de mogelijkheden. De kunstenaar in wording compenseerde het gemis met het opbouwen van een encyclopedische kennis van de kunstgeschiedenis.

Als een spons zoog hij alles op wat er aan kunst om hem heen was. Hij genoot ook van de kerkelijke kunst die binnen zijn bereik lag, zoals die van de Limburgers Charles Eyck en Joep Nicolaes, al zou deze verder geen directe invloed op zijn latere werk hebben. Uiteindelijk zou hij, na zijn militaire dienst, toch de St. Joost in Breda en de Academie van de R.K. Leergangen in Tilburg bezoeken, les krijgen van onder anderen Jan Sleper en Gerard Princee. Het schilderen zelf zou de kunstenaar hier niet in de schoot geworpen krijgen, maar moest hij zich door jaren ervaring eigen maken. Een korte baan in het onderwijs en een langdurige verbintenis
met de K.U. Nijmegen, stelden het vrije kunstenaarschap uit.

'lk ben bezig met het probleem van het schilderen zelf en niets anders', stelt Joep de Bekker. 'Ik heb het niet over emoties en het uitdrukken van mijzelf, maar ik wil bijvoorbeeld simpelweg met een kubus een goed schilderij kunnen maken.' De Bekker schilderde veel kubussen en onderwerpen waarin symmetrie, ordeningen en bepaalde getalsverhoudingen richting aan het schilderen gaven. Je zou hem in die zin een uitermate streng schilder kunnen noemen, wat een tegenstelling lijkt met de uitbundige, emotionele man die Joep de Bekker is.

Maar de strenge schilder en de emotionele man komen toch verrassend samen in met name de landschappen, die van zinderende kleuren en gevoelig, harmonieus schilderen verhalen, maar evengoed ook van orde, ritme en een stevige compositie. Ze kunnen niet zonder elkaar, zo bewijst de kunstenaar onophoudelijk. Het is een broodnodig spanningsveld.

Biografie

Joep-p
JvB-Naakt-01-p
Joep de Bekker, Kunstschilder, Landschappen van de Geest: Overzicht Landschappen
Joep de Bekker, Kunstschilder, Landschappen van de Geest: Overzicht Natuur
Joep de Bekker, Kunstschilder, Landschappen van de Geest: Overzicht Naakten
Joep de Bekker, Kunstschilder, Landschappen van de Geest: Exposities
Joep de Bekker, Kunstschilder, Landschappen van de Geest: Biografie
Joep de Bekker, Kunstschilder, Landschappen van de Geest: Contact
Joep de Bekker, Kunstschilder, Landschappen van de Geest: Homepagina
Arrow
Joep de Bekker, Kunstschilder, Landschappen van de Geest: Overzicht Naakten